Obsługa prawna

dla firm


W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Najczęściej świadczona jest pomoc prawna następującego rodzaju:

Opiniowanie i sporządzanie umów
Często przedsiębiorcy korzystają z gotowych wzorów umów bądź podpisują umowę, której treść została zaproponowana przez drugą stronę jako standardowa forma umowa danego rodzaju. Jednakże w takich przypadkach dobrze jest skorzystać z pomocy prawnej i poprosić o opinię prawną projektu umowy, biorąc pod uwagę fakt, że często takie umowy wiążą strony przez dłuższy okres czasu. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest jednak zaproponowanie drugiej stronie własnego projektu umowy, której treść w sposób najbardziej korzystny będzie odzwierciedlała nasze interesy.

Prowadzenie spraw sądowych
Pomoc prawna w sporach prawnych pomiędzy przedsiębiorcami może być potrzebna na każdym jego etapie. Zakres świadczonych usług zależy od potrzeb klienta, może ona dotyczyć prowadzenia całej sprawy od początku do końca (od wezwania do zapłaty do postępowania egzekucyjnego), bądź może być ograniczona do poszczególnych etapów (np. sporządzenia pozwu, zarzutów lub innego pisma procesowego).

Zakładanie spółek i obsługa spółek
Oferta Kancelarii w zakresie przygotowania dokumentów i procesu rejestracji spółki (głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) obejmuje opracowanie projektu umowy spółki z o.o. zgodnej z oczekiwaniami klienta oraz przygotowanie formularzy niezbędnych do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodatkowe usługi w tym zakresie obejmują asystowanie klientowi przy podpisywaniu aktu notarialnego we wskazanej Kancelarii Notarialnej, reprezentowanie w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Porady i opinie prawne
Forma porady prawnej jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez danego Klienta. Najczęściej wystarczają tylko ustne konsultacje lub krótkie wyjaśnienie na piśmie. W bardziej skomplikowanych sytuacjach istnieje możliwość sporządzenia opinii pisemnej.

Umowa o stałą obsługę prawną
Jest to niewątpliwie najbardziej komfortowa forma korzystania z pomocy prawnej Kancelarii. Do jej głównych zalet należą niższe koszty usług prawnych niż przy jednorazowych zleceniach; możliwość ustalenia wizyt w siedzibie przedsiębiorcy w określonym dniu i o określonej godzinie; lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw firmy przez Kancelarię. Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane najczęściej ryczałtowo za dany okres czasu.


© 2011-2015 Kancelaria Adwokacka adwokat Agata Szywała | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Obsługa prawna firmpomoc prawnakontakt

Designed by: www.prosnet.pl