Pomoc prawna

dla klientów indywidualnych


Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych, m. in. w następujących dziedzinach prawa:

- prawo rodzinne (np. sprawy o rozwód lub separację, alimenty, władza rodzicielska, podział majątku, unieważnienie małżeństwa, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa itp.)

- prawo karne (np. obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, przygotowywanie pism procesowych itp.)

- prawo cywilne (np. sprawy o zapłatę, o eksmisję, sporządzanie umów itp.)

- prawo spadkowe (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, obalenie testamentu itp.)

- prawo mieszkaniowe (np. analiza umów kupna i sprzedaży mieszkań, sprawy o eksmisje, o zapłatę czynszu itp.)

- prawo obrotu nieruchomościami (np. zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności itp.)

Usługi na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:

- ustne porady prawne udzielane podczas spotkania

- reprezentacja przed sądami w charakterze obrońcy, pełnomocnika procesowego lub oskarżyciela posiłkowego przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym

- prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, w sprawach sądowych)

© 2011-2015 Pomoc prawna Świdnica adwokat Agata Szywała | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Obsługa prawna firmpomoc prawnakontakt

Designed by: www.prosnet.pl